Kata Nama Khas (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata nama khas yang sesuai bgi semua soalan di bawah.
  • 1. Malaysia kini telah berjaya melahirkan ramai ________ dalam pelbagai bidang ilmu.
   • A) hartawan
   • B) sasterawan
   • C) negarawan
   • D) cendekiawan
  • 2. Kamil bekerja sebagai _________ di Pejabat Pos Sungai Buloh.
   • A) tentera
   • B) posmen
   • C) doktor
   • D) mekanik
  • 3. Doktor Eng berkhidmat di ___________ .
   • A) Kedai Elektrik Jaya
   • B) Balai Polis Ampang
   • C) Hospital Besar Kuala Lumpur
   • D) Kem Terendak, Melaka
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.