Kata Nama Khas (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata nama khas yang sesuai bgi semua soalan di bawah.
  • 1. Kita memerlukan __________ bagi menjayakan acara itu.
   • A) negarawan
   • B) sukarelawan
   • C) sasterawan
   • D) hartawan
  • 2. Ibu negeri Selangor Ialah _______ .
   • A) Kuala Selangor
   • B) Petaling Jaya
   • C) Shah Alam
   • D) Gombak
  • 3. Doktor Akmal berkhidmat di ___________ .
   • A) Hospital Besar Kuala Lumpur
   • B) Kem Terendak, Melaka
   • C) Balai Polis Ampang
   • D) Kedai Elektrik Jaya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.