Kata Sendi (Set 2)

 • Jawab semua soalan yang berikut.
  • 1. Ramli bersedih __________ pagi tadi.
   • A) pada
   • B) tentang
   • C) sejak
   • D) daripada
  • 2. Ayah jarang makan nasi __________ waktu malam.
   • A) kepada
   • B) pada
   • C) dari
   • D) di
  • 3. Leha membeli jam tangan itu __________ dihadiahkan kepada kawannya.
   • A) oleh
   • B) dengan
   • C) sebagai
   • D) untuk
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.