Kata Sendi (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling tepat bagi semua soalan di bawah.
  • 1. Permainan itu dibeli ________ anaknya.
   • A) bagi
   • B) untuk
   • C) dari
   • D) demi
  • 2. Semua pelajar diminta berkumpul ______ padang sekolah untuk mendengar taklimat kebakaran.
   • A) pada
   • B) ke
   • C) akan
   • D) di
  • 3. "Sila hantar buku kerja kamu ______ atas meja saya sebelum loceng berbunyi," kata Cikgu Haninah kepada muridnya.
   • A) ke
   • B) di
   • C) pada
   • D) kepada
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.