Kata Seru

 • Jawab semua soalan yang berikut dengan menggunakan kata seru yang sesuai.
  • 1. __________, yang itukah anak Pak Hassan!
   • A) Eh
   • B) Oh
   • C) Syabas
   • D) Wah
  • 2. __________, apa yang awak buat tu!
   • A) Ah
   • B) Eh
   • C) Hoi
   • D) Hai
  • 3. __________, ambil buku ini dan baca!
   • A) Hai
   • B) Cis
   • C) Nah
   • D) Oh
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.