Kata Seru (Set 3)

 • Jawab semua soalan yang berikut dengan menggunakan kata seru yang sesuai.
  • 1. __________, yang itukah anak Pak Hassan!
   • A) Syabas
   • B) Wah
   • C) Oh
   • D) Eh
  • 2. __________, cantiknya rumah itu!
   • A) Cis
   • B) Wah
   • C) Aduh
   • D) Aduhai
  • 3. __________, ambil buku ini dan baca!
   • A) Nah
   • B) Oh
   • C) Cis
   • D) Hai
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.