Penjodoh Bilangan

 • Jawab semua soalan yang berikut.
  • 1. Ayah membeli se__________ rantai mutiara untuk ibu.
   • A) gulung
   • B) bentuk
   • C) utas
   • D) rumpun
  • 2. Muaz membeli __________ roti di kedai runcit itu.
   • A) sebuah
   • B) sebuku
   • C) sebiji
   • D) seikat
  • 3. Bijan membeli __________ bunga mawar untuk diberikan kepada teman wanitanya.
   • A) sebuah
   • B) seikat
   • C) seberkas
   • D) sekuntum
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.