Penjodoh Bilangan (Set 2)

 • Jawab semua soalan yang berikut.
  • 1. Datuk saya mempunyai se__________ tanah.
   • A) buku
   • B) helai
   • C) bidang
   • D) kaki
  • 2. Pak Dolah membeli tiga __________ buku latihan untuk anaknya.
   • A) cebis
   • B) ketul
   • C) helai
   • D) buah
  • 3. Ular sawa itu kekenyangan selepas memakan dua __________ ayam.
   • A) ekor
   • B) biji
   • C) tompok
   • D) keping
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.