Penjodoh Bilangan (Set 3)

 • Jawab semua soalan di bawah dengan menggunakan penjodoh bilangan yang paling sesuai.
  • 1. Ayah membeli se__________ rantai mutiara untuk ibu.
   • A) utas
   • B) rumpun
   • C) bentuk
   • D) gulung
  • 2. Bijan membeli __________ bunga mawar untuk diberikan kepada teman wanitanya.
   • A) seberkas
   • B) sekuntum
   • C) seikat
   • D) sebuah
  • 3. Ibu menyiang ikan menggunakan se__________ pisau.
   • A) buah
   • B) bilah
   • C) pasang
   • D) batang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.