Simpulan Bahasa

 • Jawab semua soalan di bawah dengan menggunakan simpulan bahasa yang paling sesuai.
  • 1. Nik masih belum faham walaupun diajar beberapa kali. Memang dia __________.
   • A) otak cair
   • B) otak kering
   • C) otak udang
   • D) panas hati
  • 2. Ayah telah __________ sepanjang malam kerana terlalu penat.
   • A) tidur-tidur mati
   • B) tidur mati
   • C) tawar hati
   • D) ringan badan
  • 3. Sikap Suhaila yang tidak pandai menyimpan rahsia menyebabkan dia digelar __________.
   • A) otak udang
   • B) mulut tempayan
   • C) busuk hati
   • D) makan suap
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.