Simpulan Bahasa (Set 2)

 • Jawab semua soalan di bawah dengan menggunakan simpulan bahasa yang paling sesuai.
  • 1. Afiq tidak terpilih menjadi pemain bola sepak sekolah kerana dia __________.
   • A) kaki bangku
   • B) kaki ayam
   • C) angkat kaki
   • D) langkah seribu
  • 2. Amirah membawa __________ semasa berkunjung ke rumah Farah.
   • A) buah fikiran
   • B) buah tangan
   • C) durian runtuh
   • D) ayam tambatan
  • 3. Kita hendaklah menggunakan __________ dengan kegiatan yang berfaedah.
   • A) kata hati
   • B) isi hati
   • C) hati perut
   • D) masa lapang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.