Simpulan Bahasa (Set 3)

 • Jawab semua soalan di bawah dengan menggunakan simpulan bahasa yang paling sesuai.
  • 1. Nik masih belum faham walaupun diajar beberapa kali. Memang dia __________.
   • A) otak udang
   • B) panas hati
   • C) otak kering
   • D) otak cair
  • 2. Husin membawa __________ semasa melawat nenek di hospital.
   • A) durian runtuh
   • B) ayam tambatan
   • C) buah tangan
   • D) buah fikiran
  • 3. Suhaimi meluahkan __________nya kepada ibunya.
   • A) kata hati
   • B) isi hati
   • C) hati perut
   • D) buah fikiran
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.