Kata Adjektif (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata adjektif yang betul.
  • 1. Shukor seorang budak yang berani dan sebab itu dia telah mengambil upah memanjat pokok kelapa yang ________ itu.
   • A) rendang
   • B) tinggi
   • C) rendang
   • D) panjang
  • 2. Air sungai di Sungai Chincin mempunyai kandungan bahan kimia yang _______ akibat pembuangan sisa dari kilang di kawasan berhampiran.
   • A) rendah
   • B) banyak
   • C) sedikit
   • D) tinggi
  • 3. Banjaran Titiwangsa merupakan banjaran yang paling ________ di semenanjung Malaysia.
   • A) tinggi
   • B) rendah
   • C) panjang
   • D) lonjong
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.