Kata Adjektif (Set 4)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Mukanya kelihatan __________ apabila diherdik oleh guru disiplin.
   • A) segar
   • B) gelap
   • C) pucat
   • D) cantik
  • 2. Pisau yang selalu diasah akan menjadi __________.
   • A) tumpul
   • B) tajam
   • C) bersih
   • D) pendek
  • 3. Suasana di kawasan pergunungan itu sungguh __________.
   • A) lembap
   • B) sejuk
   • C) kering
   • D) panas
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.