Kata Ganda

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi setiap soalan di bawah.
  • 1. Sepasukan polis sedang __________ di kawasan perumahan tersebut.
   • A) bersiar-siar
   • B) berjalan-jalan
   • C) meronda-ronda
   • D) merayau-rayau
  • 2. Kesemua __________ Ahmadi belajar di universiti.
   • A) anak-beranak
   • B) adik-beradik
   • C) cucu-cicit
   • D) keluarga-keluarga
  • 3. Menteri Kesihatan akan melawat __________ di daerah Gombak pada bulan hadapan.
   • A) sekolah-sekolah
   • B) rumah-rumah
   • C) dewan-dewan
   • D) klinik-klinik
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.