Kata Ganda (Set 2)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang <b>paling sesuai</b>.
  • 1. Adik bermain __________ di taman permainan.
   • A) kejar-mengejar
   • B) jongkang-jongket
   • C) tarik-menarik
   • D) tolak-menolak
  • 2. __________ mengatakan harga ayam akan naik pada hujung bulan ini.
   • A) Desas-desus
   • B) Sorak-sorai
   • C) Bunyi-bunyi
   • D) Kata-kata
  • 3. Sudah __________ perniagaan itu dijalankan oleh keluarga Mat Sapiah.
   • A) zaman-berzaman
   • B) berkali-kali
   • C) turun-temurun
   • D) lama-lama
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.