Kata Ganda (Set 4)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganda yang sesuai
  • 1. Adik bermain __________ di taman permainan.
   • A) tarik-menarik
   • B) tolak-menolak
   • C) jongkang-jongket
   • D) kejar-mengejar
  • 2. Guru kelas kami sentiasa memberi __________ dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
   • A) berbual-bual
   • B) usik-mengusik
   • C) bantu-membantu
   • D) tunjuk-ajar
  • 3. Menteri Kesihatan akan melawat __________ di daerah Gombak pada bulan hadapan.
   • A) dewan-dewan
   • B) klinik-klinik
   • C) rumah-rumah
   • D) sekolah-sekolah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.