Kata Ganda (Set 5)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganda yang sesuai
  • 1. Sempena cuti sekolah ini, ayah membawa kami sekeluarga pergi __________ di Kuala Lumpur.
   • A) meronda-ronda
   • B) merayau-rayau
   • C) berjalan-jalan
   • D) bersiar-siar
  • 2. Kesemua __________ Ahmadi belajar di universiti.
   • A) cucu-cicit
   • B) keluarga-keluarga
   • C) adik-beradik
   • D) anak-beranak
  • 3. Sudah __________ perniagaan itu dijalankan oleh keluarga Mat Sapiah.
   • A) turun-temurun
   • B) lama-lama
   • C) berkali-kali
   • D) zaman-berzaman
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.