Kata Ganti Nama Diri

 • Pilih kata ganti nama diri yang paling sesuai bagi ayat di bawah.
  • 1. "Kenapa _______ tidak hadir ke kelas tambahan semalam?" tanya cikgu Hairi kepada Akmal.
   • A) saya
   • B) kita
   • C) kamu
   • D) kami
  • 2. "______ seorang kawan yang baik,selalu membantu ______ dalam pelajaran," kata Amira kepada Nadiah.
   • A) Kita ... dia
   • B) Kamu ... saya
   • C) Mereka ... kita
   • D) Saudara ... saudari
  • 3. "Saya ingin menjemput ________ datang ke majlis perkahwinan abang saya," pelawa Salwa kepada Husna.
   • A) beliau
   • B) mereka
   • C) saudara
   • D) saudari
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.