Kata Ganti Nama Diri (Set 3)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai
  • 1. "Mari _______ bersama-sama bergotong-royong membersihkan padang sekolah ini,"kata Cikgu Samad kepada murid-muridnya.
   • A) kamu
   • B) beliau
   • C) kita
   • D) kami
  • 2. "______ seorang kawan yang baik,selalu membantu ______ dalam kesusahan," kata Amira kepada Nadiah.
   • A) Mereka ... kita
   • B) Saya ... kamu
   • C) Kamu ... saya
   • D) Dia ... saya
  • 3. "Kenapa ______ tidak datang ke sekolah semalam?" tanya Zafrul kepada Haikal.
   • A) dia
   • B) kamu
   • C) awak
   • D) anda
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.