Kata Ganti Nama Tanya (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata ganti nama tanya yang betul.
  • 1. _______ musang akan keluar mencari mangsanya?
   • A) Mengapakah
   • B) Bilakah
   • C) Siapakah
   • D) Bagaimanakah
  • 2. _______ singa dapat melemahkan mangsanya?
   • A) Siapakah
   • B) Mengapakah
   • C) Bagaimanakah
   • D) Manakah
  • 3. ______ jumlah pelajar yang akan menyertai rombongan ke Pulau Pinang?
   • A) Bilakah
   • B) Adakah
   • C) Siapakah
   • D) Berapakah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.