Kata Ganti Nama Tanya (Set 3)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganti nama tanya yang sesuai
  • 1. _______ gerangan yang memiliki suara yang merdu itu?
   • A) Siapakah
   • B) Bagaimanakah
   • C) Bilakah
   • D) Mengapakah
  • 2. ________ harga tiket bola itu?
   • A) Bagaimanakah
   • B) Berapakah
   • C) Mengapakah
   • D) Apakah
  • 3. ______ kamu akan melanjutkan pelajaran di luar negara?
   • A) Siapakah
   • B) Berapakah
   • C) Mengapakah
   • D) Bilakah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.