Kata Ganti Nama Tunjuk (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganti nama tunjuk yang betul.
  • 1. Beberapa buah rumah di kampung ______ rosak teruk akibat ditenggelami air semasa banjir minggu lepas.
   • A) situ
   • B) sini
   • C) itu
   • D) sana
  • 2. Penempatan setinggan di sekitar kawasan ______ akan dirobohkan dalam masa terdekat _______.
   • A) ini ... itu
   • B) sana ... itu
   • C) sini ... ini
   • D) itu ... ini
  • 3. "Di _______lah saya menjumpai mayat ________," kata Pak Kodin kepada pegawai penyiasat ________.
   • A) sini ... ini ... ini
   • B) sana ... ini ... ini
   • C) sini ... itu ... itu
   • D) sana ... itu ... ini
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.