Kata Ganti Nama Tunjuk (Set 3)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata ganti nama tunjuk yang sesuai
  • 1. Beberapa buah kereta di pekan ______ rosak teruk akibat ditenggelami air semasa banjir minggu lepas.
   • A) itu
   • B) sana
   • C) ini
   • D) sini
  • 2. Rumah banglo di tepi pantai _______ adalah kepunyaan Sharifah Aini.
   • A) itu
   • B) ini
   • C) situ
   • D) sini
  • 3. "Di _______lah saya menjumpai wang ________," kata adik kepada ibu.
   • A) sini ... itu
   • B) sini ... ini
   • C) sana ... ini
   • D) sini ... ini
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.