Kata Hubung

 • Pilih jawapan yang betul berdasarkan kata hubung yang diberi.
  • 1. Murid-murid itu berebut-rebut _________ membeli makanan di kantin.
   • A) kalau
   • B) manakala
   • C) ketika
   • D) kerana
  • 2. " Jangan kamu pernah berputus asa _________ kejayaan tidak diraih," nasihat datuk kepada kakak.
   • A) sementara
   • B) selagi
   • C) tatkala
   • D) kerana
  • 3. Zarina masih tidak menyiapkan kerja sekolahnya_______ dia tahu cikgu pasti menghukumnya.
   • A) sementara
   • B) walhal
   • C) malahan
   • D) kerana
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.