Kata Hubung (Set 2)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat.
  • 1. Pihak sekolah telah mengadakan program motivasi bersama kaunselor berpengalaman ________ pelajar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan.
   • A) untuk
   • B) supaya
   • C) kerana
   • D) serta
  • 2. _________ ingin berjaya dalam hidup,kita mesti rajin berusaha.
   • A) Kerana
   • B) Setelah
   • C) Jika
   • D) Agar
  • 3. Encik Ramli menasihati Yusri dan rakannya ________ tidak bermain di tepi jalan.
   • A) lalu
   • B) malahan
   • C) kerana
   • D) supaya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.