Kata Hubung (Set 3)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Adli tidak hadir ke sekolah selama tiga hari __________ mengalami cirit-birit.
   • A) bahawa
   • B) dan
   • C) kerana
   • D) hingga
  • 2. Sarimah __________ pandai menyanyi __________ juga pandai menari.
   • A) bukan sahaja...tetapi
   • B) namun...tetapi
   • C) walaupun...serta
   • D) bukan sahaja...dan
  • 3. __________ kamu tidak dapat datang petang esok, tolong hubungi saya.
   • A) Walaupun
   • B) Supaya
   • C) Bahawa
   • D) Sekiranya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.