Kata Hubung (Set 4)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Murid-murid mendengar ceramah 'Anti-Dadah' __________ mencatat nota.
   • A) supaya
   • B) setelah
   • C) kerana
   • D) sambil
  • 2. Penduduk kampung itu hidup gembira dan aman damai __________ mereka tidak mempunyai harta benda.
   • A) selagi
   • B) meskipun
   • C) sebab
   • D) sekiranya
  • 3. Encik Bustaman menjabat tangan Encik Bakar __________ mempersilakan Encik Bakar masuk.
   • A) agar
   • B) kerana
   • C) lalu
   • D) sejak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.