Kata Hubung (Set 5)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata hubung yang sesuai
  • 1. Adli tidak hadir ke sekolah selama tiga hari __________ mengalami cirit-birit.
   • A) kerana
   • B) hingga
   • C) dan
   • D) bahawa
  • 2. Penduduk kampung itu hidup gembira dan aman damai __________ mereka tidak mempunyai harta benda.
   • A) sebab
   • B) sekiranya
   • C) meskipun
   • D) selagi
  • 3. Zarina masih tidak menyiapkan kerja sekolahnya_______ dia tahu cikgu pasti menghukumnya.
   • A) malahan
   • B) kerana
   • C) walhal
   • D) sementara
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.