Kata Kerja (Set 2)

 • Pilih kata kerja yang paling sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. Setiap pagi Salmah akan menolong ibunya ________ pakaian.
   • A) sidai
   • B) disidai
   • C) menyidai
   • D) tersidai
  • 2. Walaupun nenek sudah tua tetapi nenek rajin ________ untuk cucu-cucunya.
   • A) masak
   • B) dimasak
   • C) memasak
   • D) termasak
  • 3. Hobi Hanif ialah _______ setem.
   • A) mengumpul
   • B) berkumpul
   • C) dikumpul
   • D) terkumpul
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.