Kata Kerja (Set 3)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pak Samad __________ tanah di belakang rumahnya.
   • A) mencantas
   • B) mencangkul
   • C) menebas
   • D) menebang
  • 2. Mak Lijah __________ tikar di ruang tamu dan mempersilakan tetamu itu duduk.
   • A) menduduki
   • B) membukakan
   • C) meletakkan
   • D) membentangkan
  • 3. Kerbau itu sedang __________ rumput.
   • A) menyudu
   • B) menggigit
   • C) meragut
   • D) mematuk
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.