Kata Kerja (Set 4)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Safwan begitu meminati filem 'Cicak Man' hinggakan dia sanggup __________ filem itu buat kali ketiga.
   • A) memandang
   • B) menonton
   • C) merenung
   • D) menengok
  • 2. Atlet menembak itu __________ ke arah sasaran dengan menggunakan senapang.
   • A) mencucuk
   • B) menembak
   • C) menikam
   • D) mengutip
  • 3. Adik sedang __________ dengan kawannya.
   • A) berceramah
   • B) berucap
   • C) berbual-bual
   • D) berhujah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.