Kata Kerja (Set 5)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat-ayat di bawah dengan menggunakan kata kerja yang betul.
  • 1. Cikgu Amin memarahi murid-muridnya yang _________ semasa beliau sedang mengajar.
   • A) dibual-bual
   • B) terbual-bual
   • C) berbual-bual
   • D) terbual-bual
  • 2. Roslinda disayangi ibunya kerana beliau pandai _________.
   • A) memasak
   • B) termasak
   • C) dimasak
   • D) masak
  • 3. Ular itu akan __________ sesiapa sahaja yang mengancamnya.
   • A) meragut
   • B) mematuk
   • C) menggigit
   • D) menyudu
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.