Kata Nama

 • Pilih kata nama atau kata nama khas yang paling sesuai bagi ayat di bawah.
  • 1. Pak Samad mengambil upah bekerja di ladang _______ untuk menampung perbelanjaan keluarganya.
   • A) kain
   • B) kereta
   • C) getah
   • D) buku
  • 2. Kamal jatuh sakit kerana makan lebih dari tiga pangsa ________ .
   • A) rambutan
   • B) durian
   • C) betik
   • D) pisang
  • 3. Azmel menyarung sepasang ________ selepas keluar dari perpustakaan.
   • A) baju
   • B) cincin
   • C) kasut
   • D) seluar
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.