Kata Nama Khas

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Motosikal pertama keluaran Malaysia ialah _______ .
   • A) Jaguh
   • B) Kris
   • C) Kembara
   • D) Satria
  • 2. _________ terletak di negeri Johor.
   • A) Gunung Everest
   • B) Gunung Kinabalu
   • C) Gunung Tahan
   • D) Gunung Ledang
  • 3. Banjaran Titiwangsa merupakan banjaran terpanjang di ________ .
   • A) Selangor
   • B) Titiwangsa
   • C) Malaysia
   • D) Semenanjung Malaysia
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.