Kata Nama Khas (Set 2)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Semenanjung Malaysia dipisahkan daripada Sabah dan Sarawak oleh ________ .
   • A) Selat Melaka
   • B) Laut China Selatan
   • C) Kepulauan Borneo
   • D) Selat Tebrau
  • 2. _______ merupakan antara laluan yang paling sibuk di Semenanjung Malaysia.
   • A) Selat Tebrau
   • B) Laut China Selatan
   • C) Selat Melaka
   • D) Selat Borneo
  • 3. ________ merupakan selat yang memisahkan antara Malaysia dan Singapura.
   • A) Selat Tebrau
   • B) Selat Melaka
   • C) Laut China Selatan
   • D) Kepulauan Sumatera
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.