Kata Nama (Set 2)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. ______ yang memecah masuk ke rumah Pak Abu berjaya melari wang tunai dan barang kemas milik isterinya.
   • A) Polis
   • B) Perompak
   • C) Juruterbang
   • D) Askar
  • 2. ________ itu sedang membaiki kereta ayah yang rosak.
   • A) Mekanik
   • B) Jururawat
   • C) Peguam
   • D) Doktor
  • 3. Pesakit itu sedang dirawat oleh ________ yang bertugas.
   • A) Juruterbang
   • B) Doktor
   • C) Guru
   • D) Peniaga
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.