Kata Nama (Set 3)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai bagi ayat di bawah.
  • 1. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang,_________ dinasihati agar bijak berbelanja.
   • A) pelawat
   • B) peserta
   • C) peniaga
   • D) pengguna
  • 2. Orang ramai berbaris di _______ itu untuk membuat pembayaran .
   • A) kantin
   • B) kaunter
   • C) balai polis
   • D) klinik
  • 3. ________ sememangnya haiwan yang suka memakan daging haiwan yang lain.
   • A) Kutu
   • B) Kucing
   • C) Semut
   • D) Buaya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.