Kata Nama (Set 4)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. __________ seekor haiwan yang liar.
   • A) Ayam
   • B) Kucing
   • C) Kutu
   • D) Harimau
  • 2. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta pertama negara, iaitu __________.
   • A) Proton Saga
   • B) Proton Wira
   • C) Proton Kancil
   • D) Proton Waja
  • 3. Mak Jenab menghiris daging dengan sebilah __________.
   • A) cangkul
   • B) gergaji
   • C) pisau
   • D) kapak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.