Kata Sendi

 • Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat di bawah dengan menggunakan kata sendi yang tepat.
  • 1. Ayah menasihati Haikal agar mengulangkaji pelajaran ________ membaca komik yang tiada membawa faedah.
   • A) pada
   • B) agar
   • C) dari
   • D) daripada
  • 2. Sulaiha masih tidak mendapat pekerjaan ________ kini sejak tamat pengajiannya di kolej.
   • A) sejak
   • B) hingga
   • C) dari
   • D) sehingga
  • 3. Polis berjaya menyelesaikan kes pembunuhan bersiri itu hasil ________ penemuan beberapa barang bukti.
   • A) dari
   • B) daripada
   • C) dalam
   • D) oleh
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.