Kata Sendi (Set 3)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Nadia telah terpedaya __________ janji manis lelaki itu.
   • A) lalu
   • B) dengan
   • C) yang
   • D) kepada
  • 2. Hujan lebat __________ awal pagi tadi telah menyebabkan Farah dan Aini tiba lewat ke pejabat.
   • A) daripada
   • B) lalu
   • C) sejak
   • D) ke
  • 3. Pertandingan akhir Tarian Tradisional Negeri akan diadakan __________ minggu hadapan.
   • A) kerana
   • B) oleh
   • C) di
   • D) pada
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.