Kata Sendi (Set 4)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Setiap pagi luqman akan pergi ke sekolah __________ menaiki basikal.
   • A) oleh
   • B) akan
   • C) dengan
   • D) semasa
  • 2. Semasa bapanya sakit, dia berada __________ luar negara.
   • A) di
   • B) akan
   • C) oleh
   • D) pada
  • 3. Irfan amat dengki __________ Bashir yang mendapat markah lebih tinggi daripadanya.
   • A) bagi
   • B) oleh
   • C) akan
   • D) seperti
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.