Kata Sendi (Set 5)

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat dengan menggunakan kata sendi yang sesuai
  • 1. Encik Fadhil tidak mudah terpedaya _______ tipu daya orang yang tidak dikenalinya itu.
   • A) dengan
   • B) daripada
   • C) pada
   • D) kepada
  • 2. Hujan lebat __________ awal pagi semalam hingga ke hari ini telah menyebabkan banjir yang teruk di kampung saya.
   • A) sejak
   • B) ke
   • C) lalu
   • D) daripada
  • 3. Zakuan cemburu __________ Amir yang mendapat markah lebih tinggi daripadanya.
   • A) akan
   • B) seperti
   • C) dengan
   • D) kepada
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.