Kata Seru (Set 3)

 • Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
  • 1. ''__________, berani kau mencabar aku ya!'' kata Jalil kepada Sofi.
   • A) Hai
   • B) Aduh
   • C) Nah
   • D) Cis
  • 2. __________, beratnya beg ini!
   • A) Huh
   • B) Eh
   • C) Nah
   • D) Wah
  • 3. __________, cantiknya lukisan ini!
   • A) Aduhai
   • B) Nah
   • C) Wah
   • D) Hai
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.