Kata Seru (Set 5)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat-ayat di bawah dengan menggunakan kata seru yang betul.
  • 1. ________, cantiknya baju kamu ini!
   • A) Nah
   • B) Wah
   • C) Eh
   • D) Huh
  • 2. _______, janganlah engkau campuri urusan peribadiku lagi!
   • A) Ah
   • B) Eh
   • C) Aduhai
   • D) Cis
  • 3. __________, ambillah semua baju-baju ini!
   • A) Aduh
   • B) Cis
   • C) Wah
   • D) Nah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.