Bentuk Kata Kerja

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. ''Hasil-hasil tanaman itu kamu pasarkan untuk __________ pendapatan keluarga,'' pesan Wak Seman kepada Amri.
   • A) meneruskan
   • B) memajukan
   • C) meningkatkan
   • D) menambahkan
  • 2. Memang __________ Najib suka menfitnah orang lain agar bergaduh sesama sendiri.
   • A) jelas-jelas
   • B) terang-terang
   • C) bulat-bulat
   • D) senyap-senyap
  • 3. Secara tiba-tiba penyanyi popular itu __________ di tengah para penonton yang bersorak ria.
   • A) datang
   • B) muncul
   • C) tampil
   • D) terbit
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.