Kata Arah

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Ibu meletakkan bunga yang digubahnya di __________ ruang tamu.
   • A) tengah
   • B) bawah
   • C) sisi
   • D) penjuru
  • 2. Ramai pelajar sekolah melepak di __________ kompleks beli-belah.
   • A) samping
   • B) sisi
   • C) sudut
   • D) luar
  • 3. Kebanyakan barang-barang antik di __________ rumahnya diimport dari Korea.
   • A) dalam
   • B) belakang
   • C) tengah
   • D) sudut
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.