Kata Ganda

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Pak Sulaiman menggunakan __________ untuk membuat garisan lurus pada papan itu.
   • A) kekura
   • B) sesiku
   • C) jejari
   • D) jejambat
  • 2. __________ rumah Mak Cik Hendon masih kukuh walaupun sudah berusia tujuh puluh tahun.
   • A) Jejari
   • B) Lelangit
   • C) Kekabu
   • D) Kekuda
  • 3. Kakak menumis __________ untuk hidangan makan malam.
   • A) sayur-mayur
   • B) buah-buahan
   • C) lauk-pauk
   • D) daun-daun
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.