Kata Ganti Nama Diri

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Yang __________ satu pilihan kamu, hijau atau kuning?
   • A) apa
   • B) apa-apa
   • C) mana-mana
   • D) mana
  • 2. Kami memuji tulisan Zaleha yang kemas walaupun __________ cacat pendengaran.
   • A) kamu
   • B) dia
   • C) beliau
   • D) nya
  • 3. Doktor Zarinah sedang merawat pesakitnya. __________ dibantu oleh dua orang jururawat.
   • A) Puan
   • B) Dia
   • C) Beliau
   • D) Saudari
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.