Kata Ganti Nama Diri (Set 2)

 • Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin tidak.
  • 1. <u>''Hamba akan berguru dengan tuan hamba </u> apabila tiba di Gunung Salak nanti,'' kata Indra kepada Jailani.
   • A) Hamba akan berguru dengan tuan
   • B) Hamba akan berguru dengan hamba
   • C) Hamba akan berguru dengan patik
   • D) Hamba akan berguru dengan tuan hamba
  • 2. <u>Entah dengan apa </u> kakak berjalan berpegangan tangan di tepi tasik.
   • A) Entah bagaimana
   • B) Entah dengan mana
   • C) Entah dengan siapa
   • D) Entah dengan apa
  • 3. Sebagai wakil rakyat, <u>baginda selalu menekankan</u> kepentingan menguasai kemahiran komputer dalam kalangan penduduk.
   • A) beliau selalu menekankan
   • B) hamba selalu menekankan
   • C) dia selalu menekankan
   • D) baginda selalu menekankan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.